Dom > Znanje > Sadržaj
Zahtjevi za održavanje i sigurnost čekića za životinje
- Jul 21, 2018 -

Tijekom uporabe čekića za mljevenje životinja potrebno je paziti da se osigura sigurna proizvodnja. Stoga je potrebno redovito obavljati inspekcije održavanja na uređaju, uključujući inspekcije na napajanje, podmazivanje i habanje. Štoviše, tijekom rada mlin za hranjenje, osoblje ne smije biti dopušteno napustiti posao i izbjeći hitne slučajeve.

 

U postupku upravljanja mlinom za hranjenje, brzina mlina treba biti razumno kontrolirana, a brzina mlina ne bi trebala biti proizvoljno povećana. Obično se dozvoljava da se razlikuju od nazivne brzine za 8% do 10%. Kada pulverizator radi s većim strojem za napajanje, treba voditi računa da kontrolira brzinu protoka i da protok bude jednolik, tako da ne može biti iznenada i sporo. U svakodnevnom radu trebate obratiti pažnju na dodavanje masti. Kada čujete abnormalni zvuk, odmah ga zaustavite i uređaj za pripravno stanje može se zaustaviti radi održavanja.

 

Nakon što se svaki dan koristi krzno za životinje, treba ga čistiti na vrijeme. Osoblje također treba pažljivo provjeriti jesu li vijci u svim dijelovima stroja labavi ili trošni dijelovi poput kandži i sita. Istodobno, potrebno je pažljivo očistiti sirovine za prah. Strogo je zabranjeno miješanje metalnih dijelova kao što su bakar, željezo, olovo i ostali veliki kamenovi u prostor za drobljenje piljevine.

http://www.china-hqpelletmill.com/